Instellen van de servertijd in Windows

Bij het installeren van Windows server kijkt de server voor zijn tijd naar de CMOS klok. Daarvan kan worden afgeweken door gebruik te maken van NTP tijdservers. Erg handig, want als je deze tijd gebruikt weet je zeker dat je altijd in de pas loopt met de correcte tijd.
Om de server te laten synchroniseren moet de service "w32time" draaien. Check ook of in regedit, de sleutel HKLM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Type is ingesteld op "NTP". Is dit het geval start dan een command prompt die je uitvoert als Administrator

 • Klik op Start
 • Type: cmd
 • Klik met de rechtermuisknop op het gevonden "CMD" dat nu linksbovenin je startmenu staat
 • Kies voor: uitvoeren als Administrator
 • Type de onderstaande regels:
w32tm /config /manualpeerlist:"0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 2.pool.ntp.org",0x8 /syncfromflags:MANUAL 
w32tm /config /update                     
net stop w32time                         
net start w32time                                  
w32tm /resync /nowait 
Op deze manier zorg je er voor dat de server zijn tijd regelmatig synchroniseert met de NTP servers op internet.
Wil je ook dat je werkstations (ook NASsen en dergelijke) ook gebruik maken van exact dezelfde tijd? Op de werkstations geef je bij de tijdfuntie dan aan dat de tijd moet worden gebruikt die wordt gepubliceerd vanaf jouw server. Geef hiervoor het lokale IP-adres (of FQDN) of laat ze ook synchroniseren met een van bovenstaande NTP servers.
Eventueel kan je je computers ook autmatisch de server tijd op laten vragen bij elke keer dat ze aanmelden. Neem dan in het aanmeldscript van het domein de volgende regel op:
NET TIME \\1.2.3.4 /SET /YES
Waarbij 1.2.3.4 het ip-adres van jouw server is.